วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ชุดประจำชาติกลุ่มอาเซียน

คำขวัญของอาเซียน

คำขวัญของอาเซียนคือ "One Vis ion, One Identity, One Community"
แนวทางในการใช้ธงชาติอาเซียน

1. 1 The ASEAN Flag is a symbol of Member States' unity and support for the principles and endeavours of ASEAN and is a means to promote greater ASEAN awareness and solidarity. ธงอาเซียนเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีประเทศสมาชิกและการสนับสนุนสำหรับหลักการและความพยายามของอาเซียนและเป็นวิธีการที่จะส่งเสริมความตระหนักอาเซียนมากขึ้นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2. 2 The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN. ธงอาเซียนแสดงถึงความมั่นคงความสงบสุขและมีชีวิตชีวาสหอาเซียน The colours of the Flag – blue, red, white and yellow – represent the main colours of the flags of all the ASEAN Member States. สีของธงชาติ - ฟ้า, สีแดง, สีขาวและสีเหลือง - สีแทนหลักของธงของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

3. 3 The blue represents peace and stability. สีฟ้าแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ Red depicts courage and dynamism, white shows purity and yellow symbolises prosperity. สีแดงแสดงให้เห็นความกล้าหาญและชีวิตชีวา, สีขาวบริสุทธิ์และความเจริญรุ่งเรืองแสดงสัญลักษณ์สีเหลือง

4. 4 The stalks of padi in the centre of the Emblem represent the dream of ASEAN's Founding Fathers for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia, bound together in friendship and solidarity. เหง้าของ PADI ในใจกลางของตราสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของความฝันของบรรพบุรุษสถ​​าปนาอาเซียนสำหรับอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผูกเข้าด้วยกันในมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

5. 5 The circle represents the unity of ASEAN. วงกลมแสดงถึงความสามัคคีของอาเซียน


วันอาเซียน

8 August is observed as ASEAN Day. 8 สิงหาคมเป็นที่สังเกตว่าอาเซียนวัน


ประเทศสามาชิกอาเซียน

Brunei Darussalam ดารุสซาลามบรูไน

Head of State : His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ประมุขแห่งรัฐ: Majesty Sultan พระองค์ Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
Capital : Bandar Seri Begawan ทุนจดทะเบียน: บันดาร์เสรีเบกาวัน
Language(s) : Malay, English (s) ภาษา: ภาษามลายู, ภาษาอังกฤษ
Currency : B$ (Brunei Dollar) สกุลเงิน: B $ (บรูไนดอลลาร์)
Ministry of Foreign Affairs & Trade of Brunei Darussalam Website: www.mfa.gov.bn กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของเว็บไซต์บรูไน: www.mfa.gov.bn
Cambodia กัมพูชา

Head of State : His Majesty King Norodom Sihamoni ประมุขแห่งรัฐ: พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหมุนี
Head of Government : Prime Minister Hun Sen หัวหน้ารัฐบาล: นายกรัฐมนตรีฮุนเซน
Capital : Phnom Penh ทุนจดทะเบียน: พนมเปญ
Language : Khmer ภาษา: เขมร
Currency : Riel สกุลเงิน: Riel
Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation of Cambodia Website: www.mfaic.gov.kh กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาเว็บไซต์: www.mfaic.gov.kh
Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

Head of State : President Susilo Bambang Yudhoyono ประมุขแห่งรัฐ: ประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono
Capital : Jakarta ทุน: จาการ์ตา
Language : Indonesian ภาษา: อินโดนีเซีย
Currency : Rupiah สกุลเงิน: รูเปียห์
Department of Foreign Affairs of Indonesia Website: www.deplu.go.id กระทรวงการต่างประเทศของเว็บไซต์อินโดนีเซีย: www.deplu.go.id


Lao PDR ลาว

Head of State : President Choummaly Sayasone ประมุขแห่งรัฐ: ประธานาธิบดี Choummaly Sayasone
Head of Government : Prime Minister Thongsing Thammavong หัวหน้ารัฐบาล: นายกรัฐมนตรี Thongsing Thammavong
Capital : Vientiane ทุนจดทะเบียน: เวียงจันทน์
Language : Lao ภาษา: ลาว
Currency : Kip สกุลเงิน: Kip
Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR Website: www.mofa.gov.la กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเว็บไซต์: www.mofa.gov.la

Malaysia ประเทศมาเลเซีย

Head of Government : The Honourable Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak หัวหน้ารัฐบาล: เกียรติ Dato 'Sri Mohd นาจิบอับดุล bin Tun Razak
Capital : Kuala Lumpur ทุนจดทะเบียน: Kuala Lumpur
Language(s) : Malay, English, Chinese, Tamil (s) ภาษา: มาเลย์, อังกฤษ, จีน, ทมิฬ
Currency : Ringgit สกุลเงิน: ริงกิต
Ministry of Foreign Affairs of Malaysia Website: www.kln.gov.my กระทรวงการต่างประเทศของเว็บไซต์มาเลเซีย: www.kln.gov.my
ASEAN-Malaysia National Secretariat Website: www.kln.gov.my/myasean อาเซียนมาเลเซียเว็บไซต์แห่งชาติสำนักเลขาธิการ: www.kln.gov.my / myaseanMyanmar พม่า

Head of State : President Thein Sein ประมุขแห่งรัฐ: ประธานาธิบดี Thein Sein
Capital : Nay Pyi Taw ทุนจดทะเบียน: Nay Pyi Taw
Language : Myanmar ภาษา: พม่า
Currency : Kyat สกุลเงิน: จ๊าด
Ministry of Foreign Affairs of Myanmar Website: www.mofa.gov.mm กระทรวงการต่างประเทศของพม่าเว็บไซต์: www.mofa.gov.mmPhilippines ฟิลิปปินส์

Head of State : President Benigno S. Aquino III ประมุขแห่งรัฐ: ประธานาธิบดี Benigno S. Aquino III
Capital : Manila ทุน: มะนิลา
Language(s) : Filipino, English, Spanish ภาษา (s): ฟิลิปปินส์, อังกฤษ, สเปน
Currency : Peso สกุลเงิน: เปโซ
Department of Foreign Affairs of the Philippines Website: www.dfa.gov.ph กระทรวงการต่างประเทศของเว็บไซต์ฟิลิปปินส์: www.dfa.gov.phSingapore สิงคโปร์

Head of State : President Tony Tan Keng Yam ประมุขแห่งรัฐ: ประธานาธิบดีโทนี่ Tan Keng Yam
Head of Government : Prime Minister Lee Hsien Loong หัวหน้ารัฐบาล: นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong
Capital : Singapore ทุนจดทะเบียน: สิงคโปร์
Language(s) : English, Malay, Mandarin, Tamil (s) ภาษา: อังกฤษ, มาเลย์, จีนกลาง, ทมิฬ
Currency : S$ (Singapore Dollar) สกุลเงิน: S $ (Dollar สิงคโปร์)
Ministry of Foreign Affairs of Singapore Website: www.mfa.gov.sg กระทรวงการต่างประเทศของเว็บไซต์สิงคโปร์: www.mfa.gov.sg


Thailand ประเทศไทย

Head of State : His Majesty King Bhumibol Adulyadej ประมุขแห่งรัฐ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Head of Government : Prime Minister Yingluck Shinawatra หัวหน้ารัฐบาล: นายกรัฐมนตรี Yingluck ชินวัตร
Capital : Bangkok ทุนจดทะเบียน: กรุงเทพ
Language : Thai ภาษา: ไทย
Currency : Baht สกุลเงิน: บาท
Ministry of Foreign Affairs of Thailand Website: www.mfa.go.th กระทรวงการต่างประเทศของเว็บไซต์ไทย: www.mfa.go.th


Viet Nam เวียดนาม

Head of State : President Nguyen Minh Triet ประมุขแห่งรัฐ: ประธานาธิบดีเหงียนมินห์ Triet
Head of Government : Prime Minister Nguyen Tan Dung หัวหน้ารัฐบาล: นายกรัฐมนตรีเหงียนตันบ้านดุง
Capital : Ha Noi ทุนจดทะเบียน: Ha Noi
Language : Vietnamese ภาษา: เวียดนาม
Currency : Dong สกุลเงิน: Dong
Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam Website: www.mofa.gov.vn กระทรวงการต่างประเทศของเว็บไซต์เวียดนาม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น